Armchair Linguistics: Tranströmer

I have a book of Tranströmer, untranslated. I got it in the mail. I thought, this should be interesting. I thought, why not? So here comes one. Oh, and let me know if something doesn’t, erm, make sense.

Prelude, from “17 Poems”

Waking up is a skydive from dreaming.
Free from a choking whirl sinks
the traveler, toward the morning’s green zone.
Things flame up. He recognizes- from the
trilling lark’s vantage – the noble systems of treeroots,
their underground swaying lamps. But above ground
there is- in a tropical flood – greenness, with
lifted arms, listening
to the rhythm of an invisible pump. And he
sinks towards the summer, slipping down 
into its bright craters, down
through shafts of greendamp ages
trembling under the sun’s turbine. So it is halted
this vertical journey through the moment and the wings
spread out to the osprey’s perch over rushing water.
The Bronze Age Trumpet’s
outcast tone
hangs over the abyss.
 
In the day’s first hours consciousness understands the world
just as the hand grips a sunwarmed stone.
The traveler stands beneath the tree. Shall,
after the crash through the whirl of death,
a great light unfold over his head?
 
………………………………………………………………..
 
 Preludium
 
Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen.
Fri från den kvävande virveln sjunker
resenären mot morgonens gröna zon.
Tingen flammar upp. Han förnimmer – i dallrande lärkans
position – de mäktiga trädrotsystemens
underjordiskt svängande lampor. Men ovan jord
står – i tropiskt flöde – grönskan, med
lyftade armar, lyssnande
till rytmen från ett osynligt pumpverk. Och han
sjunker mot sommaren, firas ned
i dess bländade krater, ned
genom schakt av grönfuktiga åldrar
skälvande under solturbinen. Så hejdas
denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna breddas
till fiskgjusens vila över ett strömmande vatten.
Bronsålderslurens
fredlösa ton
hänger över det bottenlösa.
 
I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen
som handen griper en solvarm sten.
Resenären står under trädet. Skall,
efter störtningen genom dödens virvel,
ett stort ljus vecklas ut över hans huvud?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: